Bieg DIFORTAN 10 K - Nagrody

Image

Wszyscy zawodnicy nagradzani, muszą osobiście wyjść na scenę po odbiór nagród. Jeśli nagroda nie zostanie odebrana osobiście przez zawodnika w dniu imprezy - przepada.

Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 puchar

oraz voucher na zakup sprzętu sportowego firmy Smmash o wartości:

za I miejsce K i M – 300 zł

za II miejsce K i M -250 zł

za III miejsce K i M- 200 z

Kategoria OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 statuetka

M/K – 16 16 – 19 lat
M/K – 20 20 – 29 lat
M/K – 30 30 – 39 lat
M/K – 40 40 – 49 lat
M/K – 50 50 – 59 lat
M/K – 60 60 – 69 lat
M/K – 70+ 70 lat i więcej


Image