Nagrody

Zwycięska firma otrzyma nagrodę  w postaci kampanii reklamowej W Radiu Eska Łódź.  

Na kampanię składa się:   

  • nagranie/produkcja spotu reklamowego o długości do 30 sekund;
  • 30 emisji spotu na antenie radia. 

Dodatkowo, każda z zakwalifikowanych do drugiego etapu firm, otrzyma certyfikat partnera DOZ Maraton Łódź.

Organizator zapewnia informację o partnerstwie firmy w mediach, broszurze informacyjnej, na stronie DOZ Maraton Łódź, serwisach społecznościowych oraz na innych witrynach internetowych promujących DOZ Maraton Łódź..  

Dbam o Zdrowie - Maraton Łódzki