Rejestracja

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres organizatora: karolina@lodzmaraton.pl do 1 marca 2018 r. 

 W pierwszym etapie, trwającym do 1 marca 2018 r., uczestnicy konkursu przygotowują pomysły na zorganizowanie punktu odżywiania i kibicowania w czasie DOZ Maratonu Łódź. Pomysły powinny uwzględniać: 

  • sposób zagospodarowania swojego punktu kibicowania (muzyka, udział osoby kierującej dopingiem, wizualizacja punktu – np. plakaty, balony, chorągiewki, przebrania, itp.);
  • metody dotarcia z informacją o maratonie i zaproszeniami na swój punkt;
  • spodziewaną liczbę osób na punkcie;
  • wskazanie miejsca na trasie, przy wytypowanym przez organizatora punkcie odżywiania, w którym zostanie zlokalizowany punkt kibicowania.;
  • inne elementy, które grupa uzna za właściwe.  
Dbam o Zdrowie - Maraton Łódzki