Wpłaty charytatywne

Wpłaty charytatywne zebrane w ramach akcji "Biegam-Pomagam" posłużą na wsparcie finansowe niżej wymienionych organizacji pozarządowych:

  1. Fundacja Iskierka
  2. Fundacja Udar Mozgu 
  3. SOS Wioski Dziecięce 

Zebrane środki ww. organizacje przeznaczą na zakup leków, środków opatrunkowych, a także sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Każdy uczestnik maratonu oraz biegu na dystansie 10 km może wesprzeć jedną z ww. organizacji, deklarując w formularzu zgłoszeniowym dobrowolną kwotę nie mniejszą niż 5 zł na jej rzecz.

Wpłat charytatywnych można dokonywać od 8 grudnia 2016 r. do 23 kwietnia 2017 r. na dedykowany rachunek bankowy w Banku Millennium - nr rachunku: 50 1160 2202 0000 0002 6445 1586.

Dbam o Zdrowie - Maraton Łódzki