Informacje ogólne

 

DOZ Maraton Łódź 2017, wzorem poprzednich edycji, mocno promuje nowoczesny model charytatywności, który łączy zamiłowanie do biegania z ideą pomagania potrzebującym.

Każdy biegacz, dokonując rejestracji na maraton oraz bieg na 10km może przyłączyć się do akcji „Biegam – Pomagam”, deklarując w formularzu zgłoszeniowym dobrowolną kwotę nie mniejszą niż 5 zł na rzecz wybranej organizacji społecznej.

W tym roku parterami społecznymi akcji „Biegam – Pomagam” są: 

  1. Fundacja Iskierka
  2. Fundajca Udar Mózgu
  3. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce  

Organizacje te przez najbliższe miesiące będą zabiegać o wsparcie biegaczy.

Pieniądze na rzecz ww. organizacji można także przekazać, wspierając zbiórki założone przez fundacje na portalach DoMore.pl oraz Siepomaga.pl. Korzystając z tych platform, każdy biegacz może również założyć własną zbiórkę, bądź też wesprzeć zbiórki prowadzone przez innych biegaczy.

Akcja "Biegam-Pomagam" odbywa się pod hasłem „Razem możemy więcej”. Jej celem jest przybliżenie problemu barier w dostępie do leków, z którym boryka się już co czwarty Polak.

Nad całością projektu czuwa DOZ Fundacja, która od pierwszej edycji łódzkiego maratonu jest patronem społecznym i koordynatorem akcji "Biegam-Pomagam".

Czy wiesz, że wielu Polaków nie stać na zakup leków? My zauważyliśmy ten problem. DOZ Fundacja powstała, by zmierzyć się z problemem społecznym, jakim jest niewykupywanie leków przez Polaków oraz utrudniony dostęp do farmaceutyków spowodowany trudną sytuacją życiową i materialną Polaków. Inicjatorami powstania Fundacji byli farmaceuci, którzy na co dzień spotykają się z tym problemem rozmawiając z pacjentami, którymi są głównie osoby w starszym wieku, cierpiące na wiele schorzeń. Problem ten dotyka również coraz częściej osoby młode: matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny wielodzietne, osoby zmagające się z przewlekłymi chorobami. Fundacja przekazuje swoim beneficjentom pomoc na zakup produktów leczniczych i materiałów medycznych. Beneficjentami Fundacji są zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje. Do chwili obecnej Fundacja przekazała pomoc około 20 tys. osób oraz ponad 200 organizacjom. Więcej informacji o nas na stronie: fundacja.doz.pl

DOZ Fundacja również dołączy się do akcji pomocy organizacjom społecznym poprzez podwojenie kwoty wpłat charytatywnych zadeklarowanych przez biegaczy podczas rejestracji. Wierzymy, że maratończycy to wyjątkowi ludzie, wrażliwi na problemy innych ludzi. Chcemy udowodnić, że bieganie może służyć dobrej sprawie.

Dbam o Zdrowie - Maraton Łódzki