Do pobrania

Do odebrania pakietu dziecka, którego nie jest się rodzicem/opiekunem prawnym, niezbędne jest:

- upoważnienie do odbioru, własnoręcznie podpisane przez rozdzica/opiekuna prawnego zawodnika - oryginał zostaje w Biurze zawodów;

- oświadczenie, własnoręcznie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego zawodnika - oryginał zostaje w Biurze zawodów;

- skan/zdjęcie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka - tylko do wglądu; prosimy nie pozostawiać w Biurze zawodów. 

 

 

Dbam o Zdrowie - Maraton Łódzki