Do pobrania

Do odebrania pakietu za inną osobę niebędne jest:

- upoważnienie do odbioru, własnoręcznie podpisane przez rozdzica/opiekuna prawnego zawodnika - oryginał zostaje w Biurze zawodów;

- oświadczenie, własnoręcznie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego zawodnika - oryginał zostaje w Biurze zawodów;

- skan/zdjęcie sokumentu stiwerdzającego wiek dziecka - tylko do wglądu; prosimy nie pozostawiać w Biurze zawodów. 

Dbam o Zdrowie - Maraton Łódzki