Opłaty startowe

10k Run
do 31.12.2016 49,00 PLN
do 31.01.2017 59,00 PLN
do 16.04.2017  69,00 PLN
w Biurze zawodów 100,00 PLN
limit uczestników 3000 osób

Informacje dodatkowe:

Prośby o wystawienie faktur VAT należy kierować na adres e-mail: olga_roslonek@pelion.eu 

Dbam o Zdrowie - Maraton Łódzki