Nagrody

Klasyfikacja generalna (K/M)

  I  25 000 PLN
 II  12 500 PLN
III   8 000  PLN

Warunkiem otrzymania nagrody jest uzyskanie wyniku poniżej:

  • 2.20.00 - mężczyźni,
  • 2.50.00 - kobiety.

Wszystkie nagrody podlegają opodatkowaniu w wysokości 10% wartości. 

 

Dbam o Zdrowie - Maraton Łódzki